Tag Archives: taxiconsulent

Vakantieblog

Vorig jaar ging ik met het gezin naar Italië op vakantie. Dat was ons erg goed bevallen en daarom besloten we dit jaar Italië 2.0 te doen.

Hoewel het eten en het weer even lekker smaakten en de koffie en het temperament van de mensen even pittig was, kwam één verschil helder naar voren. Het leven is duurder geworden. Voor alle producten leken de prijzen met 10 a 15 procent gestegen te zijn. De invloed van de wereld economie was goed te voelen.

Gelukkig is er in de vijfjarige taxi cao prijscompensatie afgesproken want ook in Nederland stijgt de inflatie elk jaar. De loonsverhogingen in de meeste cao’s wordt daardoor weer teniet gedaan.

Het is vandaag 28 augustus en de laatste vakantiedag van deze taxiconsulent. Maar de sfeer van de afgelopen weken denk ik nog wel even vast te kunnen houden. Het team van FNV Taxi wordt namelijk uitgerust met een heuse promotie camper. Hiermee ga ik een week per maand in mijn regio ( zuid west ) taxichauffeurs opzoeken. We hebben veel nieuwe folders laten drukken met informatie over ke rechten en hoe je ook tot je recht kunt komen. Ik kom dus niet met lege handen aan.

De site is onlangs vernieuwd. Je kunt vanaf begin september onder meer zien waar en wanneer de promotiecamper bij jou in de buurt te vinden is.

Met de verkiezingen van 12 september voor de deur krijgen we weer een beetje invloed. Bijvoorbeeld over de hoogte van inflatie voor de komende jaren. De FNV gaat zich veel tonen voor de verkiezingen omdat we een Nederland met een sociaal gezicht voorstaan. Dat sociaal gezicht moeten we eisen, van onze regering, maar vooral ook van ons zelf en onze collega’s in de taxi sector. Om gezamenlijk een betere sector te maken is het nodig dat er veel vakbondsleden bij komen. Als we vinden dat werkgevers rekening moeten houden met ons dan moeten we alle collega’s aanspreken op hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een socialere taxi sector.
Doe mee en vraag een wervingskit aan bij i.verstraaten@bg.fnv.nl en roep je collega’s één voor één op om de rijen te sluiten en ook lid te worden.

Sterk en sociaal bouwen aan de toekomst.

Je contract uren ophogen, goed voor jouw, goed voor de sector

De spitsdrukte is in ons land onvermijdelijk. Soms honderden kilometers blik dat bumper aan bumper op weg is naar bestemming. Taxichauffeurs weten op die momenten meestal de snelste route te vinden. Busjes vol met kinderen rijden straatje in straatje uit. Zieken gehandicapten en ouderen komen ook door de spits op tijd bij dagbesteding polikliniek en andere instellingen aan. Als het rustig is op de weg na 10:00 uur dan staan de scholierenbusjes bij de chauffeur voor het huis, klaar om ’s middags weer de weg op te gaan.

Soms is er ander werk tussendoor maar in de schoolvakanties bijvoorbeeld staan deze chauffeurs niet ingedeeld. Dat kan een probleem zijn voor een regelmatig salaris. Niet een probleem dat gisteren is ontstaan en de oplossing bestaat ook al jaren in een specifieke contractvorm genaamd de jaarurenregeling. In het kort komt de regeling erop neer dat +/- 40/52 van het jaarsalaris in 12 maandelijkse porties worden uitbetaald. De vakantiedagen worden ook maandelijks uitbetaald in een percentage van het salaris, omdat de chauffeurs in de schoolvakanties vrij zijn. Zo heeft hij of zij een vast inkomen elke maand.

De contracten zijn meestal tussen de 15 en 20 uur per week. Naast de schoolchauffeurs zijn er veel reguliere chauffeurs met een parttime contract van dezelfde grootte. Alle vast contract uren worden aan het einde van de maand betaald en het extra werk of meer uren worden een maand later betaald.

Een doorn in het oog van de vakbond is dat er nog te veel werkgevers zijn die hele lage contracten aanbieden terwijl elke week meeruren gemaakt worden. Er wordt zelfs verwacht van de chauffeur dat die meeruren wordt gewerkt.

Ik ga zo vertellen waarom de vakbond dat een kwalijke zaak vindt maar eerst wordt de vraag beantwoord waarom de werkgevers ermee weg komen. De reden daarvoor is complex. Ten eerste zijn veel chauffeurs niet geheel afhankelijk van het loon uit de taxi. Er werken veel gepensioneerden, huisvrouwen en herintreders in de sector die in de positie zitten dat ze niet de moeite willen nemen om hun rechtspositie op te eisen. En als zij dat wel doen dan kan het werk echt onaangenaam gemaakt worden door de werkgever. Denk aan foute roosters, je vaste klanten/schoolkinderen kwijtraken of de verzoeken worden gewoon genegeerd of geweigerd. Zetten de werknemer zijn verzoek door dan is er altijd het moment van het aflopen van het tijdelijk contract en deze wordt dan niet verlengd. De werkgever heeft dus een behoorlijk sterke machtspositie.

Dan volgt de vraag wat is het belang van een weekgever om contracten lager te houden dan wat er in de praktijk wordt gereden? Oftewijl, de doorn in het oog.
De werkgever vangt rente over al het salaris dat een maand later wordt uitbetaald.
Het is moeilijker voor de chauffeur om de meer gemaakte uren te controleren en de werkgever kan daarmee makkelijk sjoemelen. Gevolg is dat niet alle gewerkte uren worden uitbetaald.
Loon bij ziekte is ingewikkelde materie. De werknemer heeft in geval van arbeidsongeschiktheid in principe recht op het gemiddelde over het salaris van de laatste dertien weken. Maar al te vaak worden alleen de cotract uren uitbetaald.
Wat ook al te vaak voorkomt is dat de pensioenafdracht alleen over de contracturen plaatsvindt en dat behoort over alle gewerkte uren afgedragen te worden.
De werkgever speelt verdeel en heers en de chauffeurs doen hun mond niet open, ook niet bij ander onrecht of misstand.
In de vakantie worden ook alleen de contracturen vaak uitbetaald en zelfs, met het vakantiegeld, worden er misrekeningen gemaakt.

Het wordt echt pas triest voor de chauffeur wanneer het werk door verlies van een aanbesteding aan een ander bedrijf wordt verloren. De betrokken chauffeurs gaan dan alleen met hun contracturen over en raken een groot deel van hun inkomen kwijt.

Zulke werkgevers concurreren op arbeidsvoorwaarden met gezonde bedrijven. Deze laatste verdwijnen steeds vaker van de markt omdat het vechten is tegen de bierkaai.

Het is niet makkelijk om in de taxisector op te komen voor je rechten. Maar het is de verantwoordelijkheid van elke chauffeur om dat toch te doen. Voedt je werkgever op, wijs hem op de wet. De vakbond helpt je daarbij. Zo kun je bij de taxiconsulent een voorbeeldbrief vragen om je werkgever te verzoeken danwel te eisen dat je contract wordt opgehoogd. Op de site kun je ook urenregistratie formulieren vinden. Hiermee kun je zelf goed bijhouden welke uren je recht hebt op salaris. Zo doe je jezelf recht aan en zorg je ervoor dat goede bedrijven niet uit de sector worden weggeconcurreerd.

Samen kunnen we de sector verbeteren en dat begint altijd bij jouw eigen situatie. Je collega’s kun je het eerst helpen door ze te wijzen op de mogelijkheden om te krijgen waar ze recht op hebben.