Tag Archives: contract

Flexibiliteit en onzekerheid

De baas neemt risico en heeft winst of verlies. Loonslaven hebben geen risico, zou je denken. Van de 24 uur per dag geef je er 8 aan de baas en daarvoor ontvang je salaris.

In de taxisector zijn er bazen die daar toch anders over denken. De Taxibiz is zo riskant dat bazen het verlies risico met je delen. Vaak zelfs zonder dat je dat in de gaten hebt. En als je klaagt dan wordt je verweten dat je je maar wat flexibeler op moet stellen.

Voorbeeld 1: Willem
Hij heeft een contract van 15 uur in de week. Hij heeft het hele jaar al 35 uur per week gewerkt. Nu loopt het werk terug en Willem wordt maar voor 3 uur per dag opgeroepen. Een ritje in de ochtend en een ritje in de middag. Willem is ten einde raad wanneer hij bij de bijstand aankloppen.

Voorbeeld 2: Jans
Zij heeft een parttime contract van 20 uur in de week. Gemiddeld werkt ze 4 uur per dag. Elke maand komt zij één of meer uur tekort op haar loonstrook. Die heeft de werkgever “gecorrigeerd” omdat de routeplanner minder tijd aangeeft dan wat Jans op haar rittenstaat noteert. Jans is vooral boos omdat zij bij voorbaat voor een leugenaar en dief wordt uitgemaakt en om haar geld te krijgen moet zij haar onschuld bewijzen.

Voorbeeld 3: Ali
Hij werkt fulltime en als het kan, werkt hij over. Alle uren spaart hij op voor een lange vakantie. Hij krijgt zijn salaris netjes uitbetaald. Maar als er minder werk is dan verdwijnen uren van zijn vakantiesaldo. Ali is behoorlijk van streek als zijn vakantie niet doorgaat.

Deze voorbeelden zijn geen uitzonderlijke gevallen. Ze komen bij heel veel taxibedrijven voor en bij sommige zelfs veelvuldig.

Iedereen voelt wel aan dat je zo niet met mensen om moet gaan. Maar welke wetten en regelgeving beschermen deze werknemers?

Arbeidstijdenwet:
Werkgever dient vier dagen van te voren het arbeidspatroon kenbaar te maken. Die uren stelt hij samen met de werknemer vast en die uren hoort hij ook uit te betalen.

Burgerlijk Wetboek: wet rechtsvermoeden arbeidsomvang:
Wanneer je drie maanden achtereen een bepaald aantal uren werkt heb je dezelfde rechten als iemand met een contract van hetzelfde aantal uren.

De vakantiewetgeving: en boerenverstand:
Niemand mag zomaar aan jouw vakantie uren komen. Alleen wanneer jij vakantiedagen aanspreekt wordt je saldo verminderd.

Contract:
De werkgever is gehouden om altijd jouw contracturen uit te betalen ook al is er minder werk voorhanden.

Dat is maar een greep uit de vele wetten die werknemers beschermen. Die bescherming is ook hard nodig omdat je hiërarchisch onder je werkgever staat. De werkgever staat in een positie om misbruik te maken van zijn ondergeschikten. In de taxisector komt dat vandaag de dag nog te vaak voor.

Dat is heel fout. Ten eerste omdat het onrechtvaardig is maar niet minder fout omdat bedrijven waar werknemers hun recht niet halen, zich nooit zullen verbeteren.

Het is dus goed om je baas erop aan te spreken wanneer een dag voor je dienst je begintijd wordt veranderd of wanneer je niet te horen krijgt tot hoe laat je beschikbaar moet zijn.

Het is je plicht om te eisen dat de baas jou van werk voorziet in dezelfde omvang van de voorgaande drie maanden. Met minder hoef je geen genoegen te nemen. Je kunt het desnoods via de rechter vorderen.

Het is broodnodig dat je al je gewerkte uren minutieus bijhoud en bewaart. Controleer elke maand dat alle uren uit worden betaald.

Eis een duidelijk vakantieoverzicht en controleer deze.

En zorg niet alleen dat alle contracturen uitbetaald worden maar ook dat je contract dezelfde omvang krijgt als je werkelijke aantal gewerkte uren.

uren = contract = rooster = salaris

Hoe makkelijk kan het zijn