Category Archives: FNV Taxi

Wikileaks in de taxi sector

“Doe je mond open en je contract wordt niet verlengd, doe je het niet, dan krijg je niet waar je recht op hebt.” Dat vertelt een vrouw in een filmpje op de internetsite www.mommen.nl. Mommen staat voor Meld Ongehoorde Misstanden in de taxisector. Over het algemeen zijn deze misstandmelders niet de taxichauffeurs die we kennen van de straattaxi. Zij komen niet in het nieuws over opstootjes op het Leidseplein, het weigeren van korte ritten of over het teveel afrekenen met de klant. Tachtig procent van de taxichauffeurs werkt namelijk in het zogenoemde contract ervoer. Zij houden zich bezig met het vervoer van schoolkinderen, gehandicapten en ouderen. Deze groep is niet op de taxistandplaats te vinden.

Zelfstandigen en ondernemers in de taxisector staan vaak bekend als cowboys, omdat zij veelal zelf hun eigen regels maken. Het zijn de vrije rijders die altijd weer voor ophef zorgen in de pers. Veel werkgevers zijn vroeger als zelfstandig ondernemers begonnen en hun bedrijven zijn in de loop der jaren gegroeid van eenmanszaken tot ondernemingen met honderden werknemers. De reacties op de mommen site wekken de indruk dat werkgevers nog steeds de cowboymentaliteit bezitten.

Er werken ongeveer 40.000 werknemers in de branche waarvan 35.000 in het contractvervoer. Het is ook een sector waarin de prijzen enorm onder druk staan. Dit komt voornamelijk door regulering van de prijzen, een strak vergunningenbeleid vanuit de overheid en door de Europese verplichting tot de aanbesteding van overheidsopdrachten. Kort gezegd: een sector met cowboys en moordende concurrentie. En daar hebben veel werknemers last van.

Vorig jaar is FNV Bondgenoten begonnen met de internetsite waar werknemers uit de taxibranche misstanden, al dan niet anoniem, kunnen melden. Het liep meteen vanaf het begin storm met 3.000 unieke bezoekers per maand. Honderden meldingen van misstanden kwamen binnen en als werknemers het aandurfden, werden de klachten op film vastgelegd en op de site geplaatst. De meldingen gaan, onder andere, over intimidatie, wanbetaling van het loon en over chauffeurs die opdrachten krijgen die in strijd zijn met de wet. De arbeidstijdenwet en het rij- en rusttijdenbesluit vervoer worden regelmatig overschreden. Auto’s gaan de weg op zonder de juiste vergunningen, zijn niet verzekerd of niet gekeurd. De lonen zijn al marginaal, maar er wordt zelfs nog onderbetaald. Binnen de bedrijven wordt een ‘verdeel en heersbeleid’ gevoerd, waardoor tussen de werknemers onderling veel wantrouwen ontstaat. “Als je klaagt, lig je eruit en je vijand slaapt nooit.” zei laatst een vakbondslid tegen mij. Werknemers lopen met gelijksoortige problemen rond, die zij individueel vaak niet opgelost krijgen bij de werkgever. Omdat de vakbond zoveel mogelijk buiten de deur wordt gehouden en omdat chauffeurs solitair werken, is het digitale initiatief van de internetsite in het leven geroepen.

Werknemers durven vaak niet tegen de wens van de directie in te gaan. In de eerste plaats omdat het aantal flexibele contracten in de taxisector alsmaar blijft stijgen. Sinds de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid, die op 1 januari 1999 in werking trad, is het verkrijgen van een vast contract veel moeilijker geworden. Na drie jaar of drie contracten kunnen chauffeurs vaak op zoek naar een nieuwe werkgever of men kan na drie maanden met een nieuwe contractenreeks aanvangen. Volgens een onderzoek van het Sociaal Fonds Taxi is 58% van de werknemers korter dan drie jaar in dienst. Het ligt voor de hand dat de meeste van hen op basis van een tijdelijk contract werkt. Een vast contract is iets om zuinig op te zijn en een tijdelijk contract zou wel eens niet verlengd kunnen worden. Daarom houden teveel werknemers hun mond wanneer zij honderden of zelfs duizenden euro’s per jaar minder uitbetaald krijgen, dan waar zij recht op hebben. De meerderheid werkt parttime en dit aantal groeit. In 2006 was dat aantal 52% en in 2008 56%. Vaak vullen chauffeurs met hun baan op de taxi een uitkering of pensioen aan. Of zij hebben een partner die werkt. Daarmee vervalt de noodzaak om in actie te komen tegen onderbetaling. Chauffeurs zijn over het algemeen niet hoog opgeleid en zijn daarnaast de hele dag op pad. Dat laatste maakt het communiceren met de werkgever vaak lastig, zeker wanneer bijvoorbeeld het loon niet klopt. Veelal weten collega’s niet van elkaar dat ook zij met dezelfde problemen kampen.

Vorig jaar is door FNV Bondgenoten toch nog 600.000 euro aan achterstallig loon gevorderd voor werknemers uit de taxisector. Er zijn dus chauffeurs die hun mond wel open durven te doen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met een chauffeur die geld vordert bij zijn werkgever of die openlijk op het internet zijn beklag doet over de onderneming waar hij in dienst is? Het effect kan heel verschillend zijn. Niet alle werkgevers zijn uit de kluiten gewassen cowboys. Bij een goed bedrijf wordt een in het salaris ontdekte fout geanalyseerd om te achterhalen of de fout ook bij andere chauffeurs gemaakt is. Helaas blijkt dat bij de meeste werkgevers na een vordering of publicatie op mommen.nl de arbeidsrelatie met de werknemer verstoord raakt. Vaak leidt dit ertoe dat de werknemer ergens anders emplooi zoekt. De vakbond komt bij de achtergebleven werknemers dan in een kwaad daglicht te staan bij. Het enige verhaal dat namelijk nog klinkt in het bedrijf is de versie van de werkgever. Hierdoor ontstaan kampen binnen een bedrijf. Aan de ene kant gaan werknemers de vakbond als anti werkgever beschouwen in plaats van pro werknemer. Aan de andere kant worden werknemers steeds banger om voor hun rechten op te komen. Zeker als een deel van de collega’s anti vakbond is geworden.

Naast het juridisch bijstaan van individuele werknemers, probeert de bond problemen collectief te trekken door werknemers met dezelfde problemen samen te brengen. Op deze wijze staan werknemers sterker en kunnen problemen krachtiger worden aangekaart. Met de meldingssite http://www.mommen.nl blijken de werknemers met gelijksoortige problemen elkaar te vinden. Zo is in 2010 bij twee bedrijven waarover veel geklaagd werd op de site, een collectieve actie op touw gezet. Deze bedrijven waren al jaren een doorn in het oog van de vakbond. Veelvuldig is er geprocedeerd om lonen te vorderen. Toen van beide bedrijven op de site meldingen binnen kwamen, ontstond onder de chauffeurs een soort netwerk. Zij stonden ineens niet meer alleen met hun probleem, maar zagen dat er meer collega’s waren die met dezelfde problemen worstelden. Hierop heeft de bond bijeenkomsten georganiseerd die uiteindelijk tot het faillissement van beide bedrijven heeft geleid. De werknemers kregen het achterstallige salaris van het UWV. De meesten zijn bij betere bedrijven in dienst getreden en momenteel wordt nog steeds actie ondernomen om achterstallige pensioenpremies gerepareerd te krijgen. Door collectief in actie te komen, heeft de vakbond zich op een andere wijze kunnen profileren. De vakbond heeft een zeker respect afgedwongen in de sector door de werknemers een spreekbuis te geven en van daaruit acties te organiseren.

Het is altijd een moeilijk besluit voor een werknemer om het bedrijf waar hij werkt op een negatieve manier in de pers te belichten. Meestal is hij dan al ten einde raad en ontzettend boos. De gevolgen van het publiceren van een filmpje waarin met naam en toenaam een boekje wordt open gedaan over de werkgever, zijn op dat moment minder belangrijk dan het probleem dat aangekaart wordt. Het gaat dan vooral om rechtvaardigheid en respect. Maar heiligt het doel van rechtvaardigheid en respect ook dit middel?

Werkgevers zijn op zijn zachtst gezegd niet erg blij met een dergelijke publicatie op de meldingssite. Het kan voor een bedrijf ook heel grote gevolgen hebben. Als bijvoorbeeld een aanbesteding plaatsvindt en de gemeente kijkt naar de mommensite waarop veel negatief nieuws over een bedrijf gemeld staat, dan is de kans aanwezig dat de aanbestedingsopdracht niet gegund wordt. Een melding op de site vergroot ook de tegenstellingen tussen de verschillende groepen chauffeurs in het bedrijf.

De werkgever komt op de site niet aan het woord. Elke werknemer kan een melding doen. Er wordt niet gecontroleerd of het verhaal klopt en het gebeurt meestal anoniem. Op de meeste meldingen wordt door de bond ook geen actie ondernomen. Alleen als een film wordt gemaakt, wordt het verhaal goed nagetrokken. Hieruit volgt dan ook een collectieve actie. Het blijft ook dan een eenzijdig verhaal van boze werknemers.

Het doel van de site is de breed gedragen en diep gevoelde problemen aan het licht te brengen en deze door middel van collectieve acties op te lossen. Tevens is de verwachting dat er groei van het ledenaantal zal ontstaan. Hierdoor dient de vakbond zich zichtbaar en daadkrachtig op te stellen om aansluiting te vinden bij de werknemers in de sector. Deels is dat gelukt, maar er is geen sprake van een significante ledengroei buiten de bedrijven waar daadwerkelijk actie is gevoerd. De site is een uitlaatklep voor ontevredenheid. Het vormt daarbij een risico dat bedrijven die een paar ontevreden chauffeurs hebben, in grote problemen kunnen komen door bijvoorbeeld mislopen van aanbestedingen.

In de vakbond moet de overweging gemaakt worden of de site in de lucht blijft of niet. Het is niet de bedoeling dat de werkgelegenheid in de branche geschaad wordt. Toch is en blijft het van groot belang dat chauffeurs elkaar weten te vinden, zodat de problemen die zij ondervinden, samen gedragen kunnen worden en dat zij zich ondersteund weten door de vakbond. Het is onontbeerlijk dat er discussie op gang komt in de bedrijven en dat werknemers gezamenlijk voor het naleven van de CAO knokken. Daar wordt een bedrijf alleen maar beter van. En daar moet de vakbond middelen voor aanwenden. De vraag is alleen of http://www.mommen.nl het ultieme middel is om de doelstellingen te bereiken.

Column van de FNV Bondgenoten website

Hoe het met vorige week afging:

Werven

“Er zijn deze week zeventig informatiepakketten de deur uitgegaan naar potentiële leden en we hebben vijftien nieuwe leden ingeschreven in mijn regio, dat is het resultaat van intensief werven. Ik ben samen met kaderleden langs scholen en instellingen gegaan.

‘Naast het werven geven we ook uitleg over de taxi cao. Chauffeurs die willen weten of hun loon klopt, verwijs ik tegenwoordig door naar de Looncalculator van het Sociaal Fonds Taxi, die onlangs is gelanceerd.

Bedrijfsnetwerk

‘De meeste chauffeurs hebben weinig contact met hun collega’s omdat ze altijd onderweg zijn. Daarom ben ik begonnen met het opzetten van bedrijfsnetwerken. Zo’n netwerk bestaat uit een lijst van medewerkers met daarop hun naam, email en bedrijf waar ze voor werken. Die gegevens worden gedeeld per mail.

‘Als er iets speelt kun je dat gemakkelijk communiceren met je collega’s. Bijvoorbeeld als je loon te laat is gestort en je wilt weten of dat bij je collega’s ook zo is. Zo hebben we al netwerken van Taxi de Groot, de Bios groep en A-Tax de Vries.

‘Als chauffeurs ook een bedrijfsnetwerk willen kunnen ze mij mailen . Je kunt het ook zelf opzetten, dat is heel makkelijk. Schrijf je gegevens op een papiertje, geef dit door aan je collega’s en vraag of ze hetzelfde willen doen. Regel dat de gegevens weer bij jou terugkomen en deel ze met mij. Ik zie het als een voorsprong opLevendige Vereniging , een project van FNV Bondgenoten om leden met elkaar te verbinden.

Vakbondscafé

‘Afgelopen donderdag was er een informele bijeenkomst van werknemers van A-Tax de Vries. Zo’n bijeenkomst zonder agenda noemen we Het Vakbondscafé. Dat hadden we nog niet eerder gedaan met chauffeurs van A-Tax de Vries en is goed bevallen. Omdat we samen op een ontspannen manier samen een drankje doen, is zo’n bijeenkomst niet te beladen en alles wordt toch besproken.

Adviseur Sociale Voorzieningen

‘Ik kom veel chauffeurs tegen die schulden hebben. Dat komt omdat veel chauffeurs een parttime contract hebben of een reïntegratietraject doen. Ze moeten dan of met weinig, of met minder geld rond komen.

‘Er is vaak geld bij gemeentes beschikbaar voor diegene die moeilijk rond kunnen komen waar men geen weet van heeft. Om erachter te komen hoe je daar gebruik van kunt maken, kun je een afspraak maken met een Adviseur Sociale Voorzieningen . Ik ben op zoek naar chauffeurs die een opleiding tot Sociaal Adviseur bij de bond willen volgen. Heb je interesse? Mail mij!

Vergelijking van rommelige taxiwerkgevers en kinderen

Ken je dat, steeds achter de kinderen opruimen, steeds maar roepen “Ruim je kamer op!”. En als je besluit om maar eens een tijdje niets te zeggen, wordt zo’n kinderkamer een gigantische puinhoop. Speelgoed en kleding liggen door elkaar. Dan ga je het dus zelf maar weer opruimen. Een verstandige ouder is consequent. “Opruimen of anders geen tv” hoor je zo een ouder roepen. En als dat stelselmatig gebeurt zullen de kinderen opgroeien met goede normen. Dat is wat waard voor later. Natuurlijk is het kinderstemmetje heel schattig als ze antwoorden met “Maar mam, ik heb geen zin” of “OK eerst even dit spelletje afmaken”. Dan is zwichten, ondanks het risico, heel verleidelijk.

Hoe zit dat dan met werknemers? Is een werknemer, net als ouders bij kinderen, ook verantwoordelijk dat de werkgever netjes zijn administratie op orde heeft?

Ik durf te stellen dat het wel zo is!

Een rommelige kinderkamer is heel wat minder erg als een rommelige administratie van een taxi werkgever. Wanneer je als werknemer toelaat dat de werkgever de CAO niet naleeft, is dat exact hetzelfde als een ouder die een kind zijn gang laat gaan.

Het effect echter, is dat de werkgever niet zo heel erg zijn best hoeft te doen om er een net bedrijf van te maken. Het is makkelijk verdiend als er geen pensioenpremie afgedragen hoeft te worden, als niet alle uren uitbetaald hoeven te worden en als er niemand piept wanneer ze twee schalen te laag in het loongebouw staan. En dan hoor je die werkgevers klagen “We hebben net een crisis gehad.” of “En nu gaat de loonkosten weer 5,4% omhoog.” Dan lijkt het haast gewoon dat het ondernemers risico op de werknemer af wordt gewend.

Het niet naleven van de CAO kost de werknemer niet alleen duizenden euro’s maar het veroorzaakt ook dat hij bij een zwak bedrijf komt te werken. Een bedrijf die na een controle door het SFT, de belastingdienst of de vakbond makkelijk failliet verklaard zou kunnen worden. Voor de taxi sector is het ook een hele slechte zaak wanneer rommelbedrijven mooie contracten binnenhalen en nette bedrijven van de markt verdwijnen. Dus knokken voor je recht als werknemer, helpt een bedrijf op lange termijn sterker te worden en helpt de sector te groeien tot een volwassen topsector.

 40.000 taxi werknemers dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een deugdelijke taxi sector. Dat begint bij je eigen bedrijf. Als jouw CAO rechten niet nagekomen worden is het jouw taak om daar wat aan te doen. FNV bondgenoten wil je daar graag bij helpen. Je weet dat het goed geregeld is bij jouw bedrijf wanneer er ruimte is voor verbeteringen. Gezonde roosters, ondernemingsraad, tijd voor pauzes en voor je sociaal leven en natuurlijk voor goed materiaal om mee te werken.

Als consequent erop toegezien wordt dat er geen rommel ontstaat, kunnen we ons concentreren op hoe de taxisector een topsector wordt. Een sector die wat mag kosten omdat deze sector het verdient!

Go Fast!

GO FAST

Het is me opgevallen dat er door het hele land sluikreclame voor energiedrankjes op de flitspalen is aangebracht . Go Fast, zo heet dat drankje. Natuurlijk is het niet goed om slaperig achter het stuur te zitten en koffie of voor de liefhebber een blikje Go Fast kan de slaap verdrijven.  Maar waarom juist op  flitspalen reclame maken? Go Fast op een Flitspaal is ook een suggestie om snel te rijden. Een boodschap voor het onderbewustzijn. Ik denk zelfs dat als ik voor de rechter volhoud dat ik door zo een heimelijke boodschap harder ben gaan rijden en daarom niet voor de overtreding zou hoeven boeten, ik nog in het gelijk gesteld wordt ook.

Maar waarom wil een frisdrankfabrikant nu dat ik sneller ga rijden? Wie heeft er belang bij dat er sneller gereden wordt?

Voor elke taxiklant geldt dat de deze vlot, veilig en voordelig op plaats ven bestemming wil aankomen.

De vakman achter het stuur weet de routes, waar de doorstroming is en waar de flitspalen staan. Want een paar kilometer te hard en dat kost gelijk een paar tientjes. Die kosten kunnen bij herhaling heel wat hoger uitpakken. Als een taxichauffeur meer dan drie keer een paar kilometer te hard rijdt in een jaar kunnen de kosten oplopen tot € 5000,-.  De chauffeur kan namelijk een tredeverhoging onthouden worden. Gemiddeld is het verschil tussen treden €35,- dat keer 12 maanden keer 12 jaar dat je een trede kan stijgen in het loongebouw is ruim €5000,-.

Voor de werkgever is het wel fijn wanneer de chauffeurs lekker doorrijden. Voor de staatskas is het prima en voor de klant, mits deze veilig thuiskomt is het geen slechte zaak. Maar voor de taxichauffeur die net iets meer verdient dan een uitkering van de sociale dienst is het helemaal van de zotte dat de hele wereld roept: Go Fast.

Nee rustig aan zou ik zeggen. Snel rijden zal de chauffeur niet aan meer loon helpen en ook niet aan een vast conract na drie jaar proeftijd. En als je nog fooi krijgt is dit na een rustig ritje waar tijd is voor een goed gesprek meestal beter dan na een haastklus. Een vakachauffeur laat zich niet opjagen.

Wil FNV Bondgenoten groeien?

Ledenwerving staat geregeld op de agenda in alle teambijeenkomsten van bestuurders, consulenten en organizers in collectieve vakbondswerk.
In het individuele vakbondswerk komen niet alle vakbondsmedewerkers met potentiële leden of prospect, in aanraking. Alleen callcenter medewerkers spreken geregeld aanstaande leden. Deze prospects hebben vaak een vraag en kunnen aan de hand van die vraag op de vele voordelen van het lidmaatschap worden gewezen. Callcentermedewerkers zijn in staat relatief veel leden in te schrijven. Dit komt door twee hoofdredenen. De medewerker is op commeciele vaardigheden geselecteerd en deze krijgt makkelijk veel contactmomenten met de prospects.

Kwestiebehandelaars juristen en advocaten hebben bijna alleen met leden te maken. Daarnaast zijn er afdelingen die nagenoeg niet met werknemers in contact treden. Deze zijn bijvoorbeeld beleidsmakers en medewerkers facilitair, management en directie. Tot slot heeft het secretariaat wel contact met leden en niet-leden. Zij is echter niet toegerust op het inschrijven van prospects zoals het callcenter dat wel is.

Voor de wervende vakbondmedewerkers betekent ledenwerving een aantal dingen. Om eerst te noemen, leden geven het bestaansrecht aan het werk van een vakbondsmedewerker. Zonder leden bestaat er geen vakbond.
Ten tweede, met veel leden wordt het werk van de vakbond belangrijker . Er kunnen met meer leden stevigere afspraken gemaakt worden dan in een branche met weinig leden. Ook heeft een CAO meer bestaansrecht met een grote achterban bij de bond.
Derde en laatste punt, bij ledenwerving, is dat werkgevers innovatief op zoek gaan naar manieren om winst te maken, zonder te knijpen in de beurs van werknemers. Een bond met veel leden geeft een stijgende spiraal aan de welvaart van het land. En de maatschappelijke functie van de vakbond op politiek niveau draagt ook bij aan de algemene welvaart van werkend Nederland.

Wat betekent ledenwerven in de praktijk voor vakbondsmedewerkers?Prospects zitten meestal niet te wachten om aangesproken te worden op het lidmaatschap. Het is spannend om op iemand af te stappen met een wervingspraatje. Het is niet leuk om steeds afgewezen te worden bij de vraag of iemand zich bij de bond wil aansluiten. De vakbondsmensen hebben verschillende technieken gevonden om, om te gaan met deze teleurstelling. Veel bestuurders zijn gestopt met proberen. De filosofie daarachter is dat de bestuurder goede afspraken dient te maken waarop kaderleden binnen de bedrijven daar de vruchten van oogsten door leden te werven.

Organizers daarentegen zetten werknemers in om afspraken bij werkgevers af te dwingen. Door de werknemers verantwoordelijk te maken voor het slagen van een actie wordt deze ook verantwoordelijk voor aansluiting bij de vakbond en de collega’s daarbij te betrekken. Organizers en kaderleden gebruiken druk om werknemers aangesloten te krijgen bij de bond. Er staat iets op het spel en de enige manier van slagen is met z’n allen achter de actie van de bond te staan.

Consulenten werven met een eigen methode. Zij zetten ook acties op touw binnen bedrijven en komen op voor de individuele rechten van de werknemers en leden in het bijzonder. De consulent zal zich dienen te bekwamen in de verkoop van het lidmaatschap. Dat betekent dat een consulent een gesprek aangaat met een prospect zonder dat deze door heeft dat het om werving gaat. Dit werk alleen als een gesprek echt is, Integriteit is daarbij van vitaal belang. Hoe gaat dat in z’n werk?
Wel; op iemand afstappen, voorstellen en een praatje maken. Het potentieel lid weet heus waarover het gaat, die is niet dom over het algemeen. Dus in gesprek zal werk en de positie van de werknemer centraal staan. Na verloop van het gesprek zal het potentieel lid koop signalen af gaan geven. Dit kan zijn “wat kost het” of “kan ik dit of dat ook verwachten als ik lid wordt”. Dat heet, het kantelmoment. Kantelen is delicaat. Als de consulent nu teveel drukt kantelt het potentieel lid weer en valt meestal in een NEE terug. Geeft de consulent nu teveel ruimte dan bedenkt prospect zich. Die druk of de ruimte is de consulent zich sterk van bewust en door juist te manoeuvreren vindt er inschrijving plaats. Met de wetenschap dat er bijvoorbeeld één op de twintig gesprekken in een inschrijving resulteren is het zaak teleurstelling te incasseren en voldoende prospects te vinden.

Consulenten hebben een taak om deze technieken over te brengen op kaderleden die zich in willen zetten in het ledenwerven.

De vakbond is natuurlijk meer dan louter een product. Het gaat niet om het voortbestaan van de bond of over kapitaal vergaren. Het gaat wel altijd om solidariteit en dat begint met aansluiten bij de bond.
Om goed te werven kunnen verkoopmethodes ingezet worden. Deze methodes vallen aan te leren en hebben een potentieel om op integere en verantwoorde wijze het ledental binnen FNV Bondgenoten te laten toenemen.
Wil FNV Bondgenoten groeien, wordt het dan niet eens tijd om weer in goede ledenwerftrainingen te investeren?

Ik nodig iedereen uit die behoefte aan training in het werven heeft, dit bij mij aan te geven. Dan organiseren we zelf een training.

Mail r.kohn@bg.fnv.nl
of bel 0713159031

Uitnodiging aan kaderleden

Dit jaar ga ik veel scholen en instellingen in mijn regio Zuid Holland, Brabant west en Zeeland,bezoeken waar taxichauffeurs dagelijks komen. Ik nodig kaderleden uit om hier informatie achter te laten over plaatsen die het bezoeken waard zijn. Dus hoeveel taxi’s er komen en op welke tijden. Ik zet deze in een database op Google earth.

Hier is de link naar de database van Zuidholland.

Doel van de bezoeken is naast meer leden werven ook op elke school of instelling een lid te vinden die informatie gaat uitdelen en problemen gaat signaleren. Want alleen als chauffeurs op de hoogte zijn van hun rechten en in staat zijn bewijzen aan te leveren als deze rechten niet worden nagekomen, zijn we met z’n allen in staat echte verbeteringen in de sector teweeg te brengen.

Taxi IJsselsteden

De problemen bij taxi IJsselsteden spelen al jaren, Het bedrijf slaagt telkens aanbestedingen binnen te halen bij gemeenten en overheden,
Deze gemeenten zetten het werj weg onder de kostprijs. IJsselsteden rijdt het vervoer een aantal maanden om vervolgens in zee te gaan met met een klein bedrijfje. Dit bedrijfje neemt al het personeel over en dan gaat het mis. Afspraken en beloftes worden niet nagekomen.
Werknemers merken dit als eersten. Sallarissen worden niet meer uitbetaald. Het vervoer wordt niet meer met aandacht gecoordineerd. leveranciers worden niemeer betaald. Tankpassen voor de diesen worden geblokkeerd. tot slot worden de geleasde voertuigen teruggehaald en is het einde oefening.

Als maatschappij levert dit ons naast een morele schuld tegenover de hard werkende chauffeurs een aantal andere schulden op. de gedupeerde bedrijfjes schrijven hun schulden af. voor de chauffeurs volgt een uitkering en betaling van achterstallig salaris door ons UWV. Het leerlingenvervoer wordt ontregeld en moet weer opnieuw opgestart worden. Allemaal schade dat wij als maatschappijmoeten betalen. Als maatschappij moeten wij ons dus afvragen of de besparing door niet te kiezen voor kwaliteit bij aanbestedingen een echte besparing is.

Wat ik me afvraag is, wat het formule is waarmee IJsselsteden jarenlang succesvol kan blijven opereren. haar operatie is ingewikkeld en het blijkt moeilijk om aan te pakken. Ze speelt in op de ijverige zuinigheid van aanbestedende overheden en het goede vertrouwen van kleine bedrijfjes. ze maakt misbruik van taxichauffeurs, mensen die geen vast contract krijgen, die werken met een gedeeltelijke uitkering. Mensen die in de maatschappij aan het reïntegreren zijn en vooral mensen die voor de klant alles over hebben en zichzelf niet op de eerste plaats zetten.

Deze werknemers verdienen beter.
kwaliteitsbedrijven in de taxi verdienen de aanbestedingen.
leerlingen in het bijzonder onderwijs verdienen goed geregeld vervoer en tot slotverdienen wij als maatschappij dat ons geld wijs besteed wordt.

Rufus Kohn
Taxiconsulent
FNV Bondgenoten

Mommen, iedereen kan het. Gewoon zeggen waar het op staat

Meld ongehoorde misstanden in de taxisector

Wantrouwen in de taxi sector

Veel chauffeurs die ik spreek zeggen dat vrijheid een van de grootste redenen is waarom zij voor deze sector hebben gekozen.

Met die vrijheid komen ook zekere risico’s. laat ik aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk maken wat ik bedoel.

Stelling de meeste chauffeurs houden van rijden, contact met mensen en baas te wezen in het in de taxi, er is geen chef die over je schouder meekijkt. daar tegen over houden taxichauffeurs niet van administratie, regelgeving en dominant gedrag van andere weggebruikers.

Deze houding is van grote invloed op de verhouding tussen werknemers en werkgevers in de taxibranche. Een dominante houding van de werkgever zal de meeste chauffeurs imponeren. Z ij laten dan al gauw over zich heen lopen.

regelgeving beschermt de chauffeur maar beperkt hem net zo zeer. Snelheidsbegrenzing, pasjes opleidingen, rij en rusttijden zij allemaal een continue zorg voor de chauffeur die het liefst vloeiend van A naar B tuft.

Administratie is nodig om  de werkgever alle kosten juist af te laten rekenen. Klanten crediteren en loonberekening bijvoorbeeld. De chauffeur krijgt het gauw te horen wanneer de rittenstaten niet in worden geleverd. maar hij zal op dit gebied minimaal actief zijn. Zelf zijn gewerkte uren registreren voor eigen administratie gebeurd maar uitzonderlijk.

De problemen die veroorzaakt worden door niet een eigen administratie bijhouden, in op de regels letten en zich laten intimideren is het recept om, ondanks het lage loon van de Taxi CAO, duizenden euro’s jaarlijks mis te lopen